تماس با ما

روزهایی که در سال جاری به دلیل تعطیلی، فروشگاه اینترنتی اُپلنت هیچ‌گونه پاسخگویی، سرویس‌دهی و خدماتی ندارد، به شرح زیر است:
  • ۱۳ فروردین
  • ۱۴ خرداد
  • ۱۸ شهریور (تاسوعا)
  • ۱۹ شهریور (عاشورا)
  • ۲۷ مهر (اربعین)
  • ۵ آبان (رحلت حضرت رسول اکرم)
  • ۲۲ بهمن

شما میتوانید برای ارتباط با ما از فرم رو به رو استفاده کنید